Diensten

Diensten
Vakbekwaam en professioneel bieden wij verschillende oplossingen voor civieltechnische vraagstukken.
 • VoorstudiesVerrichten van voorstudies
 • Voorlopige en definitieve ontwerpenOpstellen van voorlopige en definitieve ontwerpen
 • SchetsontwerpenVertalen van voorstudies naar schetsontwerpen
 • RAW bestekken en kostenramingenOpstellen van RAW bestekken en kostenramingen
 • Projectuitvoer in een Design+Construct overeenkomstVoorbereiden en uitvoeren van projecten in een Design+Construct overeenkomst
 • Milieukundig onderzoek
 • Landmeetkundige metingen
 • Civieltechnisch Projectmanagement
 • CAD-tekeningenVervaardigen van CAD-tekeningen in standaard uitwisselingsformaat
 • Beleggen van bouwvergaderingenBeleggen van bouwvergaderingen, inclusief verslaglegging, directievoering en dagelijks toezicht
 • Begeleiding aanbestedingsprocedureVerzorgen en begeleiden van de aanbestedingsprocedure
 • Advies bij gerealiseerde projectenAdvies bij beheer en onderhoud van gerealiseerde projecten